De 1-pagina-strategie

Nieuwsbrief  Nr 48

                                                                                                                                 Pdf-versie: hier.

De vierde druk van ons strategieboek is van de pers gerold!
         Het 1-pagina-strategie concept/traject is actueler dan ooit!

De 4e druk van ons 1-pagina-strategieboek is net van de pers gerold.
Een kleine 1500 exemplaren hebben intussen hun weg gevonden naar Vlaamse ondernemers. We zijn goed op weg naar de destijds door ons beoogde oplage van 2000 exemplaren.

Een korte historische terugblik. 
De kiem voor het 1-pagina-strategieproject werd 15 jaar geleden gelegd door Vic als Plato begeleider bij SPK. 10 jaar geleden kreeg het 10-stappentraject vaste vorm, na jaren intensief uitproberen en bijschaven in nauwe samenwerking met tientallen kmo-ondernemers. 5 jaar geleden verscheen ons concept/traject in boekvorm wat het project bredere bekendheid heeft gegeven.

“We did it our way!”. 
Vanaf de prille start hadden wij als auteurs en projecttrio, een duidelijke strategie, die we doorheen de jaren consistent zijn blijven volgen. Geen winstoogmerk, zodat we in alle vrijheid onze eigen keuzes kunnen maken. Focus op de Vlaamse kmo-ondernemers. Hun leefwereld en hun belang staat centraal in onze aanpak. Geen academische, maar een simpele en praktijkgerichte benadering van strategie, begrijpelijk en toegankelijk voor elke ondernemer. Focus op het ontwikkelingsproces van een meerjaren businessplan en begroting als aanzet en fundament voor strategisch denken, plannen, werken. Inspiratie en informatie overdracht via persoonlijke contacten met kmo-ondernemers (voordrachten, workshops, begeleiding). Drie meetpunten voor de progressie van ons project: het aantal verkochte 1-pagina-strategieboeken (= interesse), het aantal deelnemers aan 1-pagina-strategie voordrachten en workshops en het aantal opgestarte 1-pagina-strategieoefeningen (= actie).

We kijken 2018 met vertrouwen tegemoet. 
De aangeboren scepsis en terughoudendheid van kmo-ondernemers ten opzichte van strategie, cijfers en planning neemt langzaam maar zeker af sinds de “wake up call” van 2008 en het sterk veranderend businessklimaat. Meer ondernemers durven de stap zetten van sluimerende interesse naar actie, en starten een strategieoefening op. Bovendien geraken ondernemersorganisaties (Voka, Unizo,…) en business opleidingen (Antwerp Management School, Thomas More Hogeschool, …) meer en meer overtuigd van de waarde van ons 1-pagina-strategie concept/traject en worden nieuwe initiatieven opgestart om ons project te ondersteunen. Meer informatie hierover in onze volgende nieuwsbrief. 

                                 Wij danken je voor je interesse en steun aan ons project 
          en bieden je onze beste wensen aan voor een gezond, voorspoedig en succesvol 2018!

 
                                  Vic Wouters  -  Guy Vercauteren  -  Erik De Schutter

 

                                                  Vorige Nieuwsbrieven kunt u hier naslaan.