De 1-pagina-strategie

Nieuwsbrief  Nr 49

 • De academische wereld begint ons 1-pagina strategieconcept en 10-stappen ontwikkelingstraject naar waarde te schatten, zowel voor ondernemers als voor ondernemers in spe.

  ---  De Antwerp Management School start in maart 2018 met een KMO Academy opleiding, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van strategisch en financieel inzicht voor KMO bedrijfsleiders. AMS kiest hierbij resoluut voor het 1-pagina strategieconcept.
  Vincent Molly, professor Ondernemerschap en Familiebedrijven aan de KU Leuven en academisch directeur van het Competence Center Familiebedrijven aan AMS, licht zijn keuze voor ons 1-pagina strategieconcept toe.   Lees meer...
  Geïnteresseerden vinden een uitnodiging voor de KMO Academy in bijlage.   Lees meer...

  --- Yves Jonckers (Sidec) en Vic Wouters waren op 7 december te gast in de Thomas More Hogeschool voor een 1-pagina-strategie gastcollege.                                                                     
  De aula was gevuld met 150 derdejaarsstudenten bedrijfsmanagement. Gastheer Dirk Leysen evalueert het gastcollege en motiveert waarom hij en zijn collega-docenten het 1-pagina-strategie concept/traject integreren in hun opleidingspakket. Met dank aan het docententeam. En dank aan Leen Donckers voor de foto’s    Lees meer...

 • In bijlage vind je een diareeks met briefing voor Stap 1 oefening van ons 1-pagina-strategie 10-stappentraject.
  Stap 1 helpt je om je complexe jaarrekening te herleiden tot een beknopte winst-en-verliesrekening, wat je een goed inzicht geeft in het financieel resultaat van je huidige bedrijfsbeleid en de mogelijke financiële impact van eventuele bijsturingen aan dit strategiebeleid in de toekomst. Een belangrijke opstart naar strategisch denken, plannen, werken.   Lees meer... 
  Gelijkaardige briefing diareeksen voor de overige stappen volgen in volgende nieuwsbrieven. •                   “Het artikel over de koppeling van de bedrijfsstrategie naar de bedrijfsorganisatie
                                                  in de november nieuwsbrief is erg nuttig!
                                    Het is goed om het 1-pagina-strategieplan eens te kaderen
                                             in het groter plaatje van de bedrijfsorganisatie!
                Het artikel geeft goede inzichten, die veel ondernemers kan helpen bij het afstemmen
                                                    van hun organisatie op hun strategie.”
                                                          (Kirsten Coeck, Family Mind)

 
                                  Vic Wouters  -  Guy Vercauteren  -  Erik De Schutter

 

                                                  Vorige Nieuwsbrieven kunt u hier naslaan.