De 1-pagina-strategie

Nieuwsbrief  Nr 70 

 • Ons strategieplan is achterhaald. Wat nu?
  De marktomgeving verandert steeds sneller en ingrijpender. Een jaarlijkse update en eventuele bijsturing van je strategieplan is absoluut nodig. Ons Fietsen Mastentop voorbeeld levert het overduidelijke bewijs.
  Lees meer... 

   
 • 1-pagina-strategie pionier Yves Jonckers (Sidec) toont dat strategiediscipline rendeert.
  Een scorecard van 4 strategie-updates in een tijdspanne van 8 jaar leverde Sidec nv belangrijke nieuwe initiatieven, een nieuw groei-elan en knappe bedrijfsresultaten op. Een praktijkgetuigenis die inspireert.
  Lees meer...

   
 • Wie de waarheid zoekt, moet de werkelijkheid aankunnen. Tips voor een zinvolle klantenbevraging.
  Een van de krachtigste en meest verrassende oefeningen in ons 10-stappen strategie ontwikkelingstraject is gewoon zelf eens klanten gaan bevragen. Het levert vaak onverwachte inzichten op die je product- of bedrijfspositionering ingrijpend kunnen versterken. En waarom deze aanpak beperken tot een strategie oefening? Ons advies: probeer ook eens uit tijdens doordeweekse klanten- of prospectiegesprekken! Nieuwe goede gewoontes aanleren is lastig, maar loont wel de moeite. Lees meer...
   
 • De 1-pagina-strategie te gast in de Kapel van Muizen.
  Filip Vandeweyer, Plato coördinator Voka Mechelen-Kempen, en Peter Celis (Eureco nv), 1-pagina-strategie pionier en begeleider Platogroep ‘strategie & algemeen management’, nodigden ons op 24 oktober uit in een verrassende locatie voor een 1-pagina-strategie kennismakingssessie. Arno Costima, zaakvoerder van Aikon Producties, ontving ons in de gewezen Kapel van de Goede Herder in Muizen (Mechelen) die door zijn familie werd omgebouwd tot een prachtige evenementen- en kantoorruimte. Lees meer...


                      “De kunst van het leven is ons voortdurend aanpassen
                                     aan veranderingen in onze omgeving."
                                                        (Kakuzo Okakaura) 
                                         

       

                       Een advies dat ook van levensbelang is voor ondernemers!

  
                                  Vic Wouters  -  Guy Vercauteren  -  Erik De Schutter

 

                                                  Vorige Nieuwsbrieven kunt u hier naslaan.