Het boek in een notendop

1PS 0301 3D STRATEGIEBOEK medium

Grondige veranderingen in de marktomgeving creëren uitdagingen, maar ook opportuniteiten.
Ondernemers met groeiambitie moeten zich tijdig en goed voorbereiden om marktkansen te grijpen.
Veel Vlaamse ondernemers hebben echter nog geen strategieplan voor het bedrijf. Strategisch denken, plannen en werken is nog geen natuurlijke reflex voor veel ondernemers.

Sommigen denken dat het niet nodig is om een strategieplan te ontwikkelen.
In het boek worden de meest gebruikte excuses ontleed en weerlegt, en worden de belangrijkste praktische voordelen van een goed doordacht strategieplan toegelicht.
De conclusie: een strategieplan is nodig voor ondernemers met groeiambitie!

Anderen denken dat een strategieplan ontwikkelen niet haalbaar is voor kleine en middelgrote ondernemingen.  
Dit boek gaat uitgebreid in op de vraag “Hoe ontwikkel je een strategieplan?”, en biedt een praktische strategiegids op maat van kmo-ondernemers.

Het uitgangspunt is een beknopt en overzichtelijk 1-pagina-strategieplan, een variant op het OGSM planningconcept. Dit eenvoudig strategieconcept biedt veel praktische voordelen en sluit perfect aan bij de behoeftes en mogelijkheden van kmo’s.

Om een zinvol 1-pagina-strategieplan te ontwikkelen, wordt een strategieoefening voorgesteld die bestaat uit
10 stappen (analyse – oriëntatie – planning – uitvoering), en die je in staat stelt om gefundeerde en becijferde strategiekeuzes te maken voor een succesvolle doorgroei van het bedrijf.
Voor elke stap wordt kort de bedoeling en het concept van de oefening uitgelegd. Voor elke oefening worden concrete instructies gegeven en krijg je een 1-pagina werkdocument aangeboden om je gedachten, inzichten en conclusies samen te vatten. Een simpel kmo-praktijkvoorbeeld illustreert hoe je daarbij tewerk moet gaan. Praktische tips en adviezen, aangevuld met praktijkgetuigenissen en intermezzo’s, bieden perspectief en aanvullende informatie en tools om je strategisch denkwerk verder uit te klaren.

Tot slot worden enkele korte termijn implementatieplannen aangeboden om de uitvoering van het strategieplan in goede banen te leiden.
De conclusie: het 1-pagina-strategieconcept is perfect haalbaar voor ondernemers met groeiambitie, ook in kleine en middelgrote ondernemingen.