Wat is de unieke toegevoegde waarde van dit strategieconcept?

1PS 0205 Wat is de unieke toegevoegde waarde

Het 1-pagina-strategieconcept is in drie opzichten uniek:

1. Het richt zich op de behoeftes en mogelijkheden van kmo-ondernemers.

We geven goede argumenten waarom elke ondernemer met groeiambitie ernstig moet overwegen om een strategieplan te ontwikkelen, ook in kleine en middelgrote bedrijven.
De strategieoefening beperkt zich tot wat nodig en voldoende is. Een eenvoudige, praktijkgerichte en resultaatgerichte aanpak.
Kmo-ondernemers hebben intensief meegewerkt aan het uittesten en op punt stellen van de strategieoefening. De aanpak werkt en is haalbaar in de kmo-omgeving.

2. Het 1-pagina concept garandeert focus en overzicht.

Alle werkdocumenten van de 10-stappen-strategieoefening en het uiteindelijk strategieplan beperken zich tot één enkele pagina.
Deze aanpak dwingt je om je tot de essentie te beperken, om duidelijke strategiekeuzes te maken en te focussen op wat echt noodzakelijk is om een significante doorgroei van het bedrijf te kunnen realiseren.
Een 1-pagina-strategieplan is bovendien handig in het gebruik. Overzichtelijk. Gemakkelijk te communiceren.

 

3. Het 1-pagina concept is flexibel.

 

Alle werkdocumenten bevatten formules die, waar mogelijk, automatische berekeningen uitvoeren. Dit laat toe om elk van de documenten, inclusief het meerjaren strategieplan en de meerjaren begroting, en het éénjaarsplan en éénjaarsbudget, snel en betrouwbaar aan te passen. Dit kan belangrijk zijn bij ingrijpende wijzigingen in de marktomgeving of in de eigen organisatie, die een drastische bijsturing van strategie en begroting vereisen.

                                        “Enkel zij die durven, kunnen slagen”
                                                        (Robert Kennedy)