Het 1-pagina-strategieplan

 

1ps 1-pagina-strategieplan 01

            Bron: “De 1 pagina strategie voor kmo-ondernemers met groeiambitie” (Vic Wouters, Guy Vercauteren, Erik De Schutter)


In onze zoektocht naar een geschikt strategieplanning concept hebben we niet geprobeerd om het wiel opnieuw uit te vinden. We zijn gewoon op zoek gegaan naar bestaande planningsmethodes die tegemoet komen aan de mogelijkheden en beperkingen van kmo’s.

Als eindproduct van de strategieoefening kozen we voor een eenvoudig en overzichtelijk 1-pagina-strategie plan, gebaseerd op het OGSM concept (staat voor objectives, Goals, Strategies en Measurements).
We hebben deze sleutelelementen overgenomen en aangepast aan de specifieke behoeftes van de kmo-ondernemer. Zo hebben we een extra kolom ‘groeiprojecten’ toegevoegd, die de strategie (‘wat willen we doen’) vertaalt naar concrete markt- of organisatiegerichte initiatieven (‘hoe willen we het doen’). Dit maakt de bedrijfsstrategie concreet en herkenbaar voor de ondernemer. Een perfecte overgang naar de uitvoeringsfase.
Elk onderdeel van het 1-pagina-strategieplan (Visie, Doelstelling, Strategieën, Projecten) wordt bovendien verankerd in concrete, becijferde meetpunten, die als ijkpunten zullen dienen voor een succesvolle uitvoering van het plan.

Het 1-pagina-strategieplan
         - dwingt je om keuzes te maken en je te beperken tot wat nodig en voldoende is
         - laat je toe om de strategie in één oogopslag te vatten en eenvoudig uit te leggen aan interne
           medewerkers en externe partners
         - toont de medewerkers welke projecten absolute prioriteit verdienen om de bedrijfsdoelstelling
           te bereiken
         - geeft, door de meetpunten, het relatief belang aan van de diverse strategieën en projecten; dit
           bevordert een correcte toewijzing van de beschikbare tijd, mensen en middelen; de opgegeven
           deadlines creëren een gevoel van urgentie, dat nodig is om het plan tijdig en succesvol uit te
           voeren.

                              “Wanneer een strategie simpel, duidelijk en specifiek is, 
                kan hij effectief gecommuniceerd, gememoriseerd en uitgevoerd worden”
                                                   (B. Tregoe & J. Zimmerman)