Hoe is het 1-pagina-strategieconcept ontstaan?

1PS 0202 Hoe is het concept ontstaan

                                                                                                    “Succes is geen toeval, maar een keuze”
                                                                                                                                                   
(onbekend)

Als vrijwillige kmo-begeleiders in het SPK Plato opleidingsprogramma werd ons snel duidelijk dat veel ondernemers vooral bezig zijn met ‘de dingen juist proberen doen’ (focus op efficiëntieverhoging, op “hoe doen we het”) en veel minder met ‘proberen om de juiste dingen te doen’ (focus op doeltreffendheid, op “wat doen we”). Nochtans is er niets zo zinloos als op de meest efficiënte manier datgene doen wat niet gedaan moet worden. De auteur Richard Sloma stelt terecht: “Een bedrijf kan een groot aantal fouten in de details van de uitvoering verdragen, zolang de gekozen strategie goed zit.” Dit laatste draait in essentie om vragen als ‘bieden we de juiste producten en diensten aan?’, ‘Richten we ons tot de juiste klanten en doelgroepen?’ of ‘bieden we zinvolle en duurzame toegevoegde waarde?’

We leerden in die periode (2004-2012) dat de meeste kmo-ondernemers over geen strategieplan beschikken en een sterk gevoel van onzekerheid en onmacht hebben met betrekking tot strategisch denken, plannen en werken.

De meeste ondernemers weten niet hoe ze een strategieplan moeten ontwikkelen. Bestaande strategiehandleidingen, voor zover al bekend, worden als te moeilijk en te complex bestempeld voor gebruik in kleine en middelgrote bedrijven.

Deze vaststellingen vormden de aanzet van een jarenlange zoektocht naar een strategieconcept dat eenvoudig, doeltreffend en haalbaar is voor kmo’s. Belangrijke aandachtspunten daarbij waren vragen als ‘Wat is nodig en voldoende?’, ‘wat werkt voor elke onderneming, ongeacht omvang of soort activiteit?’, ‘wat is haalbaar voor elke ondernemer, ongeacht achtergrond of ervaring?’ en ‘hoe kunnen we het eenvoudig, praktisch en overzichtelijk houden?’

Met de steun van tientallen kmo-ondernemers en kmo-begeleiders uit de regio Kempen is het ons gelukt deze zoektocht tot een goed einde te brengen. Na 8 jaar uitproberen en bijschaven hebben we besloten het 1-pagina-strategieconcept samen te vatten in een praktisch, overzichtelijk en luchtig boek met de titel "De 1-pagina-strategie voor kmo-ondernemers met groeiambitie". Het resultaat is:
         - een strategieconcept op maat van kmo-ondernemers
        
- een strategieplan dat beperkt blijft tot één enkel A4’tje
        
- een strategieontwikkelingsproces met een beperkt aantal stappen (10 in totaal)
        
- kant-en-klare 1-pagina werkdocumenten en een simpel kmo-praktijkvoorbeeld.

We wensen je veel leesgenot en de moed om het eens uit te proberen. Het loont zeker de moeite, zoals blijkt uit de vele praktijkgetuigenissen van collega-ondernemers in het boek en op deze website. 

En vergeet niet: “Je hebt nergens tijd voor. Je zult er tijd voor moeten maken.” (C. Buxton)