Waarom een strategieplan ontwikkelen?

1PS 0201 Waarom een strategieplan ontwikkelen

                                                           “Voor wie niet weet waar hij heen wil, bestaat geen gunstige wind 
                                                                                                                                                      (Seneca)

We beleven moeilijke, maar ook interessante tijden. De marktomstandigheden veranderen snel en ingrijpend. De financiële, economische en corona crisis doet zekerheden wankelen. Dit vormt een ernstige uitdaging, maar schept ook nieuwe kansen voor bedrijfsleiders met groeiambitie en ondernemerszin.

Om tijdig en gepast in te spelen op nieuwe marktkansen heb je een goed doordacht strategieplan nodig. Het dwingt je om de richting uit te zetten, weloverwogen strategiekeuzes te maken en te focussen op de essentie. Het geeft aan wat echt belangrijk is voor je toekomst en wat niet. Het plaatst alle neuzen in dezelfde richting. Het zorgt ervoor dat de schaarse tijd en middelen toegewezen worden aan die paar projecten die het verschil kunnen maken, die een winstgevende doorgroei voor het bedrijf kunnen bewerkstelligen.

Veel Vlaamse ondernemers, vooral in kmo’s, hebben geen uitgeschreven strategieplan.
Er wordt uiteraard wel nagedacht over het beleid, maar dit gebeurt vaak ad hoc en beperkt zich meestal tot operationele aangelegenheden of korte termijn uitdagingen (een acuut probleem of een onverwachte kans), zonder veel strategische samenhang of impact. Het blijft allemaal nogal vaag en vrijblijvend.

Strategisch denken, plannen en werken is nog geen natuurlijke reflex voor veel ondernemers.
Een strategieplan ontwikkelen en uitvoeren zou nochtans een basisvaardigheid moeten zijn voor elke ondernemer, net zoals goed financieel beheer en een goed doordacht personeelsbeleid. Een strategieplan ontwikkelen is geen kwestie van talent. Het is een vaardigheid die iedere ondernemer kan en moet aanleren. Het is een kwestie van ambitie, aanpakken en doorzetten.

                 “Een leider heeft het recht om verslagen te worden, maar niet het recht om verrast te worden”
                                                                                                                                  (Napoleon Bonaparte)