Gunter Roes - Belfru nv
fruitteelt, verkoop van appelen uit eigen boomgaard  
(Oud-Turnhout, 7 werknemers + 43 seizoenarbeiders)

 

“De strategieoefening die ik enkele jaren geleden heb gemaakt, heeft mijn ogen geopend. Het strategisch proces heeft me geholpen om mijn dromen om te zetten in concrete doelstellingen, bewuste strategiekeuzes te maken, groeiprojecten te becijferen, en mijn tijd en middelen gericht te investeren. Dit alles overzichtelijk samengevat op één enkel blad.

Maar belangrijker is dat ik als ondernemer vooral (blijvende) waarde heb gehaald uit het continue leerproces van gestructureerd en strategisch denken . Je bedrijf kritisch durven bekijken en analyseren. Aangeleerde analysetechnieken toepassen op andere problemen. Nieuwe kansen of bedreigingen in de markt positief benaderen en durven becijferen, ook al beschik je niet over alle cijfergegevens. Dit heeft geholpen bij het introduceren van enkele nieuwe, succesvolle marktinitiatieven (zelfgeperst appelsap, een tweede conceptwinkel) en, even belangrijk, bij het tijdig afbreken van een aantal projecten met weinig slaagkans.

Ik ben er een betere ondernemer door geworden, met meer zelfvertrouwen en betere resultaten. Ik heb intussen de strategieoefening opnieuw opgestart, nog grondiger en met nog meer overtuiging dan vijf jaar geleden. Wat mij betreft: een echte aanrader als je vooruit wil met je bedrijf."

"Ik heb, als onderdeel van de strategieoefening, voor het eerst zelf een klantenbevraging gedaan. Geen eenvoudige oefening voor mij, omdat ik als zaakvoerder normaal niet vaak in direct contact kom met de winkelklanten. Ik concentreer me op de productie (boomgaard, appelsap persen), de marketing en de financiën. De twee conceptwinkels zijn het actiedomein van mijn echtgenote, Hilde, en haar medewerksters. Toch wilde ik absoluut zelf deelnemen aan de bevraging om voeling te krijgen met wat de klanten echt denken en verwachten.

Hilde en ik hebben de taak verdeeld en elk klanten van één winkel bevraagd. Vijftig in totaal. Hilde had weinig moeite met de opdracht. Bij mij was het even wennen en liep het aanvankelijk iets moeilijker dan verwacht. Ik begon waarschijnlijk wat vooringenomen en trachtte, onbewust, het gesprek wat te sturen. Zo gebruikte ik in het begin veel gesloten vragen, die de klant weinig ruimte boden om vrijuit te praten. Ze waren aanvankelijk dan ook erg terughoudend en beperkten zich tot korte, oppervlakkige antwoorden. Dit was zeker het geval voor haastige klanten. Gelukkig heb ik snel kunnen bijsturen. Oefening baart kunst. Ik ben me gaan concentreren op klanten die bereid waren om enkele minuten vrij te maken voor een gesprek, ben open vragen beginnen stellen en vooral aandachtig en onbevooroordeeld beginnen luisteren. Dit gaf meer diepgang aan de gesprekken en beter inzicht in hoe de klanten denken en beslissen. Deze aanpak werkte uitstekend en heeft ons veel geleerd.

Ik dacht dat wij, vijf jaar na opening van onze eerste conceptwinkel, vrij goed wisten wat de klanten willen en wensen. Deze bevraging heeft echter een aantal interessante nieuwe inzichten opgeleverd, zowel over de verwachtingen van verschillende types klanten, als over onze concurrentiepositie ten opzichte van supermarkten. Erg verhelderend en waarschijnlijk met belangrijke strategische gevolgen. Een leerrijke, en vooral erg nuttige oefening. Blij dat ik heb doorgezet.”