Paul Peeters - Philips Lighting nv
kmo-begeleider   (Turnhout)

 

"In het licht van de, best moeilijke, eerste stappen in het strategieproces, waarbij vrij veel (financieel) analysewerk dient te worden uitgevoerd, zou ik er voor pleiten dat de bedrijfsleider met zijn strategieteam in het begin bewust even op de rem gaat staan, en de tijd neemt om de zo belangrijke analyse van zijn huidige activiteiten grondig uit te voeren.

Mijn ervaring is dat, wanneer de analysefase goed is uitgevoerd, de vervolgstappen erg kunnen versneld worden, en het in de tweede helft van het strategietraject echt ‘fun’ wordt om al die energie in daadkrachtige strategieën en actieplannen om te zetten. Geduld in de analysefase wordt dubbel en dik beloond in de volgende fasen van de strategieoefening!”