Paul Robrechts - ROBRECHTS & THIENPONT SECURITY CONSULTANCY
veiligheidsbegeleiding voor bedrijven als totaalpakket   (Turnhout, 3 werknemers + 16 freelance medewerkers)

 

“Twee jaar geleden heeft Robrechts & Thienpont als jong bedrijf bewust gekozen om zich strategisch te laten begeleiden. We wilden van bij de start van de onderneming de juiste richting inslaan, de juiste keuzes maken, onze tijd en ons geld juist besteden. Om als kleine beginnende onderneming te kunnen slagen, niettegenstaande de concurrentie van grote internationale concurrenten, moeten we zorgvuldig de juiste strategie uitstippelen en ons focussen op de unieke toegevoegde waarde die mijn vennoot en ik de klanten kunnen aanbieden.

De strategieoefening was een unieke kans voor ons beiden om onze inzichten te bundelen en een duidelijke gemeenschappelijke visie en strategie voor ons bedrijf te formuleren.

Kortom, wij vonden de strategieoefening erg zinvol.

Onze strategiekeuzes hebben geleid tot een nieuwe commerciële aanpak, tot marktverbreding en marktverdieping. Dit resulteerde in een beloftevolle groei van de onderneming die beantwoordt aan onze verwachtingen. De niet weerhouden strategische opties geven ons bovendien ruimte en rust om ons te focussen op de essentie. Erg belangrijk, vinden wij.

Een ervaren externe procesbegeleider is, in onze ervaring, erg nuttig. Deze persoon zorgt voor discipline en voortgang, en verhindert dat de oefening vastloopt door praktische oplossingen aan te reiken. Op inhoudelijk vlak is het een kritische en nuttige sparring partner. Voorwaarde is wel dat er een goede klik en wederzijds vertrouwen is.”