Frank Boels - PALETCO

palletten, kisten & kratten, kartonpalletten   (Herentals)
 

"Ik heb vandaag jullie boek ontvangen. En wat voor een boek…

 De grootste uitdaging voor een ondernemer bij het voorbereiden en uitwerken van een nieuw plan, is het vinden van een “kapstok” die zorgt voor structuur en houvast. Geert en ikzelf hebben het geluk gehad om in 2008-2009 begeleid te worden door een team ervaren “strategische denkers” die ons die houvast aanboden hebben, aangevuld met ruime praktijkervaring. Onze toenmalige korte termijnvisie en het vooral operationeel denken weerhielden ons om te anticiperen op een veranderende markt. We hebben dat in het crisisjaar 2009 dan ook keihard moeten ondervinden. Ik durf te stellen dat jullie begeleiding gezorgd heeft voor een drastische ommekeer en ons de mogelijkheid geboden heeft de crisissituatie om te zetten in een substantiële groei. 

Met dit praktijkboek geef je de mogelijkheid aan andere ondernemers, die niet het geluk hadden om deze persoonlijke begeleiding van jullie te ervaren, een strategisch plan uit te werken.
Knap werk, proficiat.”