Wim Verrezen – Tuinarchitectuur Wim Verrezen bvba
boomkwekerij, aanleg van tuinen, zwemvijvers, zwembaden, poolhouses  (Westerlo, 15 werknemers)

 

“Afgelopen winter  leek een uitgelezen moment  om nog eens ernstig na te denken over de toekomst van ons bedrijf in deze woelige tijden.  Door de aanwerving van extra personeel moest de structuur van het bedrijf herbekeken worden en werd groei meer dan ooit noodzakelijk.  Het opstellen van een nieuw strategisch bedrijfsplan was om deze reden dringend nodig.

De analytische fase bracht ons nieuwe inzichten.  De kritische benadering van de  externe begeleiding  hield voor ons een belangrijke meerwaarde in, maar wat me eigenlijk nog de meeste voldoening gaf was het gevoel van goede teambuilding.   Dat groeide door samen aan één zelfde toekomstgericht project te werken. Wij hebben het ganse strategie ontwikkeling traject met z’n vieren doorlopen.

Daardoor werd de betrokkenheid veel groter alsook het draagvlak om het te realiseren. Wat eerst bijna onmogelijk was werd nu echt haalbaar. De cijfers liegen er niet om, een omzetverhoging  van 60%  is dit jaar realistisch. Om deze groei te kanaliseren en te bestendigen lijkt het mij logisch en noodzakelijk dat er een vervolg komt op deze uiterst nuttige strategieoefening.”