Jan Peeters – CSP Engineering bvba
Automatiseringsprojecten voor de houtverwerkende industrie, van ontwerp tot realisatie  (Dessel, 3 werknemers)

“Mijn doelstelling voor het individueel begeleidingsproject was om een werkbare nieuwe bedrijfsstrategie ‘op papier’ te zetten. Dat is 100% gelukt.

Het strategie ontwikkelingsproces was heel nuttig.  Het doorlopen van de diverse stappen heeft mij erg geholpen bij het uitfilteren en  ordenen van de massa informatie die reeds  in mijn hoofd aanwezig was. Dankzij de kritische en gerichte aanpak kon ik die informatie terugbrengen tot de essentie. 
Het kwantificeren van markttendensen, markt- en productpotentieel,  winstmarges is vaak moeilijk, maar onontbeerlijk om een goed zicht te krijgen op de mogelijkheden van verschillende strategieopties.
Ik heb meer inzicht gekregen in mijn bedrijf en in de markt. De oefening heeft me bijvoorbeeld tot het besef gebracht (feiten en cijfers op papier) dat bepaalde producten het bedrijf sterk maken, terwijl andere producten in het gamma het bedrijf verzwakken.  Dit inzicht laat toe om de commerciële activiteiten beter te ‘sturen’, wat tot betere bedrijfsresultaten zal leiden.

Ik vind het feit dat deze begeleiding individueel kon plaatsvinden erg belangrijk om een plan op papier te krijgen.  De persoonlijke toetsen, indrukken, ervaringen, interpretaties die mijn begeleider op verschillende momenten in het proces  heeft toegevoegd, waren erg waardevol. Ik vind deze klankbord functie belangrijk.

De oefening heeft er toe geleid dat ik zeer beknopte strategische lijnen op papier heb gezet waar ik volkomen achter sta. Ik heb de sterke overtuiging dat ik de juiste strategische keuzes voor het bedrijf heb gemaakt.  Het komt er nu op aan de diverse plannen in actie om te zetten en goed op te volgen. Ik sta nog maar aan het begin.”