Paul Lipkens - ZWEKO Optics 
Hoogtechnologische vizieren voor helmen   (Bocholt - 43 werknemers)
 

“Na een loopbaan als ingenieur en manager bij bedrijven als Philips, Solvay, DSM, Alcatel, … zocht ik een nieuwe uitdaging, namelijk zelf ondernemen, en ging op zoek naar een geschikt bedrijf om over te nemen.  Begin dit jaar werd ik eigenaar van Zweko Optics.

Tijdens de overnamefase vroeg ik me af welke richting ik met het bedrijf wilde uitgaan en op welke manier ik het best daarin zou slagen. Ik had nog contact met mijn MBA-promotor Tinne Lommelen van de Universiteit Hasselt en ben bij haar langs gegaan om hierover van gedachten te wisselen. Ze raadde me enkele boeken aan die volgens haar op een systematische manier tot een strategisch plan zouden kunnen leiden. Eén daarvan was “De 1-pagina-strategie voor kmo-ondernemers met groeiambitie”. Ik heb de aanbevolen boeken gekocht en gelezen.

Het 1-pagina-strategieboek sprak me het meest aan door zijn logische opbouw om vanaf stap 1, een financiële analyse, tot stap 10, de concrete uitvoeringsplannen, te komen.

Het personeel van Zweko Optics was bij de overname benieuwd, maar ook bezorgd over de verdere toekomst van het bedrijf. Met de 1-pagina-strategie aanpak in het achterhoofd stelde ik hen een actieplan voor waarbij ik de eerste 10 weken zou benutten om tot een duidelijke strategie te komen voor de volgende jaren, die ik dan in week 11 aan hen zou presenteren.

Dat is me, met de hulp van de leidinggevenden in het bedrijf, volledig volgens plan gelukt. De eerste 10 weken na de overname hebben we de 10 stappen één voor één uitgewerkt, waarbij we alle belangrijke beleidsaspecten en stakeholders op een gestructureerde en efficiënte manier onder de loep hebben genomen. In week 11 heb ik het nieuwe strategieplan aan het voltallige personeel voorgesteld. De reacties waren positief, maar minder uitgesproken dan ik had verwacht (dit was een nieuwe ervaring voor hen) . Voor de meesten was het alleszins een geruststelling m.b.t. het behoud van hun job en de continuïteit van het bedrijf.

Ik kan alleen maar positieve commentaar geven over dit boek en dit strategieconcept. Dankzij de logische structuur en het consequent uitwerken van de voorgestelde stappen, zijn we er in geslaagd om, op korte termijn, voor mezelf, het personeel en de klanten een duidelijk beeld te scheppen over de strategische keuzes naar de toekomst toe en de concrete projecten waarop we willen focussen.  Het proces kostte de nodige tijd en moeite, maar was een uiterst nuttige tool om efficiënt en doeltreffend tot een gefundeerd strategie- en actieplan te komen. De tijd die we eraan gespendeerd hebben is goed besteed. We werken nu met vertrouwen, stap voor stap, samen aan de succesvolle uitvoering van “ons” toekomstplan."

Paul Lipkens, 16 september 2013