Voor wie is dit strategieboek bestemd?

1PS 0303 Voor wie is dit strategieboek bestemd

Dit boek richt zich, in eerste instantie, tot ondernemers.

Ondernemers staan aan het roer en dragen de eindverantwoordelijkheid voor het bedrijfsbeleid. Zij moeten de bedrijfsstrategie initiëren, sturen en dragen.

Het boek richt zich meer specifiek tot bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen, waar de strategie-uitdaging groot is. Het aangereikte strategieconcept werd speciaal voor hen ontwikkeld.

Het boek richt zich tot kmo-ondernemers met passie en groeiambitie. Zij durven zich te engageren en hebben de motivatie en gedrevenheid om de strategieoefening succesvol uit te voeren.

Het boek richt zich tot kmo-ondernemers die de opstartfase van hun bedrijf achter de rug hebben en een versnelling hoger willen schakelen. Het strategieontwikkelingsproces werd op hun maat uitgewerkt.

Het boek richt zich tot kmo-ondernemers uit alle bedrijfssectoren, zowel business-to-business (bedrijven aan bedrijven) als business-to-consumer (bedrijven aan consumenten), actief op lokaal, nationaal of internationaal vlak, met industrieel, commercieel of technologie gedreven activiteiten, met producten of diensten in aanbod, met weinig of veel personeel in dienst. Ons strategieconcept werd uitgebreid getest en werkt in vrijwel al deze bedrijfsomgevingen.

Maar het boek is eveneens nuttig voor ...

… andere stakeholders en spelers, binnen en buiten het bedrijf, die toekomstgericht denken, plannen en werken een juiste plaats wensen te geven in de beleidsvoering. Dit kunnen medevennoten zijn, aandeelhouders, leden van de raad van bestuur of van een adviesraad, leden van het managementteam, kandidaat-opvolgers, accountants, bedrijfsrevisoren, juristen, mentors, coaches, enzovoort.

… strategieconsulenten, kmo-organisaties, opleidingscentra, innovatiecentra, adviesbureaus e.a., die kmo-ondernemers adviseren en ondersteunen bij de strategische uitbouw van hun bedrijf. Ons strategieconcept kan reële toegevoegde waarde creëren voor hun opleiding/begeleidingsprojecten. Onze strategieoefening kan een nuttige en noodzakelijke voorbereiding zijn op ingrijpende bedrijfsinitiatieven als innovatie, onderzoek & ontwikkeling, overnames, enzovoort.

… startende ondernemers. Ook zij kunnen inspiratie vinden in ons strategieconcept, ook al beschikken ze over weinig of geen historische bedrijfsinformatie. Het 1-pagina-strategieplan werkt ook voor hen perfect. Het 10-stappen-strategieproces daarentegen, vereist wel enkele creatieve aanpassingen.

… studenten, die de ambitie koesteren een eigen bedrijf op te richten of een loopbaan uit te bouwen in het bedrijfsleven, en hun docenten.